Hallitus­työskentely

Hallitustyöskentelyssä tarvitaan monipuolista osaamista.

Ylivoimaisesti tärkein asia hallitustyössä on aito kiinnostus yritystä kohtaan. tärkeää on myös se, että hallituksen jäsen ymmärtää ympäröivää maailmaa ja vallitsevia trendejä toimialalla.

Olennaisena taitona hallitustyöskentelyn onnistumiseksi on strategisen ajattelun ja toimialan ymmärtämisen lisäksi liiketoimintaosaaminen. Myös asiakasymmärrys, yritystalouden, mittareiden ja rahoituksen hallitseminen ovat merkittäviä osaamisalueita hallitustyöskentelyssä.

Hyvä hallitus on avoin ja toimintaa positiivisesti kehittävä. Hyvä hallitus myös tukee yrityksen operatiivista johtoa tarpeen vaatiessa. allituksen jäseniä tai jäsentä kannattaa myös vaihtaa siinä vaiheessa kun tarvitaan jotain muuta ydinosaamisen kehittämistä yrityksessä. Aina ei välttämättä vahva tuotannonosaaja ymmärrä markkinoinnin ja myynnin tarpeita tai päivastoin.

Pienen yrityksen tarpeisiin riittää yleensä kehitysryhmän perustaminen, jossa on mukana yrittäjän lisäksi ainakin yksi yrityksen avainhenkilö ja ulkopuolinen sparraaja. Tälläisen kehitysryhmän tarkoitus on auttaa yrittäjää jokapaäiväisten ongelmien ratkomisessa ja niitä vähentäen. Ulkopuolisen sparraajan mukanaolo tuo erilaisen näkökulman yrityksen kehittämiseen.

A&B ryhmä

Advisory board on erinomainen apuväline, kun yritys tarvitsee täsmäosaamista esimerkiksi rahoituksen hankintaan, tuotekehitykseen tai kasvuun.

Toisin kuin hallitus, advisory board ei ole juridinen elin. Se on toiminnaltaan hieman vapaamuotoisempaa, ja se voi koostua joko yhdestä tai useasta osaajasta.