Kehitys­hankkeet

Yritysten kehityshankkeiden hankehakemukset digitalisaation, sekä tilaus ja toimitusprosessien kehittämiseen

Kehityshankkeiden avulla saadaan yrityksissä pakonomaista muutosta aikaan. Sparlem Oy:n yhteistyöverkostolla voidaan auttaa yritystä eri tilaus ja toimitusprosessin vaiheissa. Markkinoinnin, myynnin, digitaalisuuden ja tuotannon tehokkuuden osa-alueilla.

Käytännössä tämä tarkoittaa kehityshankkeen tarkkaa määrittelyä, jossa aloituspalaverissa käydään läpi yrityksen ideat uudesta palvelusta tai liiketoiminta-alueesta. Määritellään hankkeen tavoiteet ja palvelukokonaisuus, sekä siihen liittyvät kehityspanokset. Näitä kehityskuluja voivat olla tuotteen suunnittelukustannukset tai palvelun sisältö ja markkinointiviestinnän suunnittelu. Lisäksi selvitetään loppuasiakkaat ja tuotteen tai palvelun hinnoittelu.

Projektihallinta

Kehityshankkeissa on aina valittava projektille vetäjä ja viikottaiset katselmukset, joissa käydään läpi projektin etenemistä tai proplematiikkaa. Uusien tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen kannattaa valita ainakin yksi pilottiasiakas, jolloin saadaan hyvää palautetta suoraan potentiaaliselta loppukäyttäjältä. Näin vältetään suunnittelemasta palveluja väärään tarpeeseen.