STRATEGISTA KILPAILUKYKYÄ

Yritysten toiminnan kehittäminen on aina helpompaa, kun kauppa käy. Liian moni miettii markkinointia ja myynnin lisäämistä liian pitkään yksin. Yleensä jo keskustelu yrityksen toiminnasta ja asiakkaista helpottaa yrittäjää. Etsitään yhdessä myynnin edistämiseen keinot ja mietitään sen jälkeen miten kannattavuutta voitaisiin parantaa. Liika säästäminen väärässä paikassa voi tulla yritykselle kalliiksi.

Kehityshankkeet

Yritysten kehityshankkeet voivat liittyä uusien palvelujen tai tuotteiden suunnitteluun ja niiden kaupallistamiseen. Hyvin suunniteltu kehitysprosessi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin luomalla odotusarvoa asiakkailleen ja tuotteistamalla palvelu helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Tämä auttaa myös yrityksen omaa organisaatiota ymmärtämään uuden tuotteen tai palvelun kokonaisuutta.

Uusien palvelujen kehittäminen vaatii aina tuotekehityspanosta ja  siksi yritysten kehittämisavustukset ovatkin järkeviä talouden kannalta. Myös kehityskuluja voi aktivoida, jolloin kustannukset voi jyvittää useammalle vuodelle.

Myynnin kehitys

Markkinointi on kylvämistä ja myynti on puimista tavataan sanoa. Markkinointi on kaupankäynnin perusasioita ja on tietenkin oltava kunnossa. Välillä kuitenkin saattaa käydä niin, että markkinoidaan liikaakin ja myynti unohtuu.

Nämä asiat on hyvä olla balanssissa ja kulkea käsi kädessä. Ilman myyntiä ja kauppaa ei oikeastaan tarvita yrityksen muitakaan toimintoja ja tämä yrityksissä joskus helposti unohtuu. Myynti saataa olla hyvin yksinäistä puuhaa ja huomataan usein silloin, kun tuotanto haukkaa tyhjää.

Hallitus­työskentely

Ylivoimaisesti tärkein asia hallitustyössä on aito kiinnostus yritystä kohtaan. tärkeää on myös se, että hallituksen jäsen ymmärtää ympäröivää maailmaa ja vallitsevia trendejä toimialalla. Olennaisena taitona hallitustyöskentelyn onnistumiseksi on strategisen ajattelun ja toimialan ymmärtämisen lisäksi liiketoimintaosaaminen. Myös asiakasymmärrys, yritystalouden, mittareiden ja rahoituksen hallitseminen ovat merkittäviä osaamisalueita hallitustyöskentelyssä. Hyvä hallitus on avoin ja toimintaa positiivisesti kehittävä. Hyvä hallitus myös tukee yrityksen operatiivista johtoa tarpeen vaatiessa.

Tutustu myös

Tehotec

Sparlem Oy:n kehitystiimi

Tehotec Oy on keskittynyt tuotannon käyttöastedatan keräämiseen ja siihen liittyvien kehitystoimenpiteiden kehittämiseen. Manostoimisto Riima palvelee markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä ja Digimen toimii sovelluskehityksessä räätälöityjen softaratkaisujen ja integraatioiden parissa.

Tällä Hitec verkostolla ja muilla tarvittavilla yhteistyökumppaneilla voimme auttaa yrityksiä kehittymään ajan trendien mukana.